Chương trình đào tạo trình độ đại học hệ Bằng đại học thứ hai, ngành Ngôn ngữ Anh

1. Mục tiêu đào tạo

Chương trình đào tạo trình độ đại học hệ Bằng đại học thứ hai, ngành Ngôn ngữ Anh, bao gồm hai định hướng Biên – Phiên dịch và Phương pháp giảng dạy tiếng Anh, được thiết kế để giúp người học đạt được các mục tiêu sau:

 Có thể sử dụng thành thạo tiếng Anh ở trình độ tương đương bậc 5 theo Khung năng lực ngoại ngữ (KNLNN) 6 bậc dùng cho Việt Nam.

 Nắm vững các kiến thức cơ bản của lĩnh vực biên – phiên dịch và vận dụng được các kiến thức đó trong thực hành biên – phiên dịch Anh – Việt, Việt – Anh.

 Nắm vững các kiến thức cơ bản của lĩnh vực Phương pháp giảng dạy tiếng Anh và vận dụng được các kiến thức đó trong thực hành giảng dạy tiếng Anh.

 Hiểu biết cơ bản về văn hóa xã hội của một số nước nói tiếng Anh, điển hình là các nước Anh, Úc, Mỹ cũng như văn hóa xã hội của Việt Nam, góp phần phát triển khả năng thích nghi, hòa đồng nhanh với môi trường đa văn hóa.

– Phát triển năng lực tự học, tạo tiền đề cho việc học tập, nghiên cứu chuyên sâu ở bậc học cao hơn, tích lũy những phẩm chất và kỹ năng nghề nghiệp cần thiết để có thể đảm nhận công việc trong lĩnh vực biên – phiên dịch, giảng dạy tiếng Anh và các lĩnh vực chuyên môn khác.

2. Chuẩn đầu ra

Sau khi tốt nghiệp, người học có một số kiến thức, kỹ năng tiêu biểu như sau:

2.1. Kiến thức

– Kiến thức chung của ngành Ngôn ngữ Anh:

– Vận dụng kiến thức thực hành tiếng Anh để phục vụ cho các hoạt động giao tiếp hàng ngày cũng như trong chuyên môn; trình bày được kiến thức và lý luận cơ bản về Ngữ âm học, Từ vựng học, Ngữ pháp học tiếng Anh, phân tích các đơn vị cấu thành văn bản và diễn ngôn; so sánh và đối chiếu các bình diện ngôn ngữ.

– Hệ thống hóa các kiến thức cơ bản về đất nước, con người, lịch sử, chính trị, địa lý, văn hóa, xã hội, văn học của một số nước nói tiếng Anh như Anh, Úc, Mỹ để có thể giao tiếp thành công trong môi trường đa văn hóa, hỗ trợ tích cực cho công tác biên phiên dịch, giảng dạy, nghiên cứu và các công việc khác liên quan.

– Kiến thức định hướng Biên – Phiên dịch

 Vận dụng được kiến thức cơ bản về lý thuyết dịch thuật, phương pháp và kỹ thuật dịch thuật trong hoạt động biên – phiên dịch.

– Áp dụng các kiến thức về ngôn ngữ, văn hóa xã hội để tác nghiệp trong các lĩnh vực ngoại giao, chính trị, kinh tế-thương mại, du lịch, môi trường.

– Kiến thức định hướng Phương pháp giảng dạy tiếng Anh

 Vận dụng được kiến thức cơ bản về lý thuyết, phương pháp và kỹ thuật giảng dạy trong hoạt động giảng dạy tiếng Anh.

 Áp dụng các kiến thức về ngôn ngữ, văn hóa xã hội để thực hành trong các lĩnh vực liên quan đến giảng dạy tiếng Anh.

2.2. Kỹ năng

Về kỹ năng sử dụng tiếng Anh, người học đạt trình độ tương đương bậc 5 theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam, cụ thể như sau:

– Nghe: Có thể theo dõi và hiểu được những bài nói dài, các cuộc tranh luận về những chủ đề phức tạp và trừu tượng liên quan đến nhiều lĩnh vực trong đời sống, đặc biệt là những nội dung được truyền tải qua các phương tiện thông tin đại chúng, bài phát biểu, bài thuyết trình, bài giảng.

– Nói: Sử dụng chính xác tiếng Anh trong các hoạt động giao tiếp xã hội, có khả năng thuyết trình độc lập tốt hoặc tiến hành thảo luận, biện luận theo nhóm, có thể diễn đạt ý một cách trôi chảy và tức thời với một vốn từ vựng lớn.

– Đọc: Thực hiện thuần thục kỹ năng đọc lướt, đọc kỹ, đọc tốc độ nhanh, hiểu chi tiết các văn bản dài, phức tạp có khối lượng từ vựng phong phú về các lĩnh vực như chính trị, kinh tế, xã hội, giáo dục, công nghệ, giải trí, văn hóa, du lịch, v.v.

– Viết: Vận dụng đúng các phong cách ngôn ngữ viết khác nhau đối với các loại hình văn bản khác nhau như bài luận, thư tín thương mại, hợp đồng, báo cáo, v.v. để tạo ra các bài viết chi tiết, rõ ràng, bố cục chặt chẽ về các chủ đề phức tạp, làm nổi bật được những ý quan trọng, hỗ trợ các lập luận bằng các bằng chứng, ví dụ cụ thể, dẫn đến kết luận phù hợp.

2.3. Vị trí công việc có thể đảm nhận sau khi tốt nghiệp

Sau khi hoàn thành CTĐT trình độ đại học hệ Bằng đại học thứ hai, ngành Ngôn ngữ Anh và tốt nghiệp, người học có thể đảm nhận nhiều vị trí công việc, điển hình như sau:

Nhóm 1: Biên – Phiên dịch viên, Biên tập viên, Cộng tác viên các văn phòng dịch thuật-công chứng: có khả năng làm việc độc lập như một biên dịch viên hoặc một phiên dịch viên, biên tập viên tại các Nhà xuất bản có xuất bản phẩm là tiếng Anh.

Nhóm 2: Thư ký văn phòng/Trợ lý đối ngoại: có khả năng làm việc tại các cơ quan, tổ chức, công ty nước ngoài, liên doanh hoặc công ty Việt Nam: phụ trách các công việc liên quan đến đối ngoại, đáp ứng nhu cầu giao tiếp quốc tế trong các lĩnh vực ngoại giao, kinh tế, giáo dục, xã hội.

Nhóm 3: Giáo viên dạy tiếng Anh: có khả năng giảng dạy tiếng Anh tại các cơ sở giáo dục, có khả năng tiếp tục học tập nâng cao trình độ ở các bậc cao hơn như Thạc sỹ, Tiến sỹ, nghiên cứu chuyên sâu về ngôn ngữ Anh để làm việc tại các cơ sở đào tạo hoặc viện ngôn ngữ và trở thành giảng viên hoặc nghiên cứu viên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *