Chương trình đào tạo trình độ đại học hình thức Đào tạo từ xa, ngành Ngôn ngữ Nhật

1. Mục tiêu chung:
Chương trình đào tạo (CTĐT) trình độ đại học theo hình thức đào tạo từ xa ngành ngôn ngữ Nhật của Trường Đại học Hà Nội đào tạo cử nhân Ngôn ngữ Nhật có kiến thức chuyên sâu về ngôn ngữ học tiếng Nhật (ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng, ngữ dụng, đối chiếu ngôn ngữ), văn học, đất nước học Nhật Bản (tự nhiên, lịch sử, chính trị, xã hội, kinh tế, giáo dục, môi trường). Cử nhân ngành Ngôn ngữ Nhật sử dụng thành thạo tiếng Nhật trong dịch thuật và lĩnh vực chuyên môn khác có sử dụng tiếng Nhật; có phẩm chất chính trị vững vàng, có năng lực tự chủ và thích ứng với môi trường làm việc đa ngôn ngữ, đa văn hóa, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động và những thay đổi nhanh chóng của thời đại khoa học công nghệ và toàn cầu hóa.
2. Mục tiêu cụ thể:
Chương trình đào tạo trình độ đại học theo hình thức đào tạo từ xa ngành Ngôn ngữ Nhật nhằm đào tạo người học hình thành các năng lực cụ thể sau:
MT1: Có kiến thức cơ bản về tư tưởng, chính trị, pháp luật để thực hiện tốt trách nhiệm công dân đối với đất nước và xã hội;
MT2: Có kiến thức cơ bản về ngôn ngữ học, Việt ngữ học và văn hóa Việt Nam phục vụ việc học tập, nghiên cứu tiếng Nhật và các hoạt động chuyên môn khác;
MT3: Sử dụng tiếng Nhật đạt bậc 5 theo Khung năng lực ngoại ngữ (KNLNN)  6 bậc dùng cho Việt Nam;
MT4: Có kiến thức chuyên sâu về ngôn ngữ Nhật và Nhật Bản học; kiến thức nghề nghiệp cơ bản trong lĩnh vực Biên – Phiên dịch;
MT5: Vận dụng kiến thức về lý luận và thực tiễn về ngôn ngữ học, đất nước học và văn học Nhật Bản trong giao tiếp, dịch thuật và các hoạt động chuyên môn khác;
MT6: Phát triển năng lực tự học, tự nghiên cứu, kỹ năng ứng dụng khoa học công nghệ, giao tiếp liên văn hóa, quản lý, lãnh đạo và ảnh hưởng xã hội;
MT7: Phát triển phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp, ý thức phục vụ cộng đồng.
3. Vị trí việc làm sau khi hoàn thành CTĐT
Sau khi tốt nghiệp CTĐT trình độ đại học ngành Ngôn ngữ Nhật, người học có thể đảm nhận những vị trí công việc sau:
Nhóm 1 – Biên – Phiên dịch viên/Biên tập viên
– Biên – phiên dịch viên làm việc cho các cá nhân, tổ chức nhà nước hoặc tư nhân trong các lĩnh vực như ngoại giao, kinh tế, giáo dục, du lịch, văn hóa, xã hội;
– Cộng tác viên làm việc tại các văn phòng công chứng nhà nước và tư nhân;
– Biên tập viên làm việc tại các Nhà xuất bản có xuất bản phẩm là tiếng Việt và/ hoặc tiếng Nhật.
Nhóm 2 – Thư ký văn phòng/Trợ lý đối ngoại
Chuyên viên/nhân viên làm việc cho các cơ quan, tổ chức nhà nước hoặc tư nhân, phụ trách công việc liên quan đến đối ngoại, quản lý quan hệ doanh nghiệp, xuất-nhập khẩu, đàm phán, ký kết, theo dõi thực hiện hợp đồng; quản lý dự án, và marketing.
Nhóm 3 – Giáo viên tiếng Nhật/Nghiên cứu viên
– Giáo viên giảng dạy tiếng Nhật các bậc học, tại các trung tâm tiếng Nhật;
– Nghiên cứu viên làm việc tại các cơ sở đào tạo và nghiên cứu về Ngôn ngữ và Văn hoá Nhật Bản.
Nhóm 4 – Nhân viên ngành du lịch và lữ hành
– Nhân viên làm việc cho các đại lý, công ty du lịch, công ty lữ hành;
– Hướng dẫn viên du lịch, nhân viên điều hành tour, nhân viên chăm sóc khách hàng.
4. Chuẩn đầu ra:
Hoàn thành chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Nhật theo hình thức từ xa, người học có kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm sau:
Kiến thức
KT1: Vận dụng được kiến thức cơ bản về thế giới quan và phương pháp luận của Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào cuộc sống và nghề nghiệp;
KT2: Hệ thống hóa được kiến thức cơ bản về ngôn ngữ học, Việt ngữ học và văn hóa Việt Nam để phục vụ học tập và công việc chuyên môn;
KT3: Trình bày được kiến thức về ngôn ngữ học tiếng Nhật (ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng, ngữ dụng), về văn học, văn hoá Nhật Bản, về giao tiếp liên văn hoá;
KT4: Thể hiện sự hiểu biết cơ bản về lý luận và thực tiễn dịch thuật.
Kỹ năng
KN1: Thực hành tư duy phản biện, phân tích và giải quyết vấn đề trong thực hiện công việc chuyên môn được đào tạo;
KN2: Giao tiếp hiệu quả khẩu ngữ, bút ngữ và thông qua các phương tiện truyền thông bằng tiếng Nhật trong học tập và các hoạt động chuyên môn được đào tạo tối thiểu ở bậc 5 theo KNLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam quy định tại TT 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014;
KN3: Vận dụng được kiến thức lý luận và thực tiễn về ngôn ngữ học tiếng Nhật, văn học, văn hoá Nhật Bản và kỹ năng tiếng Nhật trong nghiên cứu, dịch thuật và thực hiện các công việc chuyên môn liên quan khác;
KN4: Thể hiện năng lực làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả, có khả năng dẫn dắt chuyên môn và điều phối nguồn lực để đạt mục tiêu đề ra;
KN5: Tuân thủ các quy tắc và đạo đức nghề nghiệp để biên và phiên dịch các thể loại diễn ngôn nói và viết Nhật – Việt, Việt – Nhật và thực hiện các công việc chuyên môn khác;
KN6: Sử dụng CNTT theo chuẩn kỹ năng quy định tại TT 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014;
Năng lực tự chủ và trách nhiệm
TCTN1: Thể hiện khả năng học tập suốt đời, năng lực tự định hướng và thích nghi môi trường làm việc đa ngôn ngữ, đa văn hóa;
TCTN2: Sẵn sàng đảm nhận và phối hợp thực hiện công việc với độ cam kết cao, trách nhiệm với bản thân, xã hội và môi trường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *