Quy chế tuyển sinh và đào tạo tiến sĩ của Trường Đại học VMMS

Ngày 30 tháng 5 năm 2022, Trường Đại học Hà Nội đã có Quyết định số 1438/QĐ-ĐHHN về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo tiến sĩ của Trường Đại học Hà Nội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *