Thông báo: V/v Mức thu học phí năm học 2022-2023

Trong năm qua, Trường Đại học VMMS luôn đồng hành, chia sẻ khó khăn, phần nào giảm bớt gánh nặng tài chính với sinh viên và gia đình sinh viên do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid và các đợt thiên tai bão lũ ở nhiều địa phương. Trong các năm học 2020 – 2021 và năm học 2021 – 2022, Trường vẫn giữ nguyên và bình ổn mức học phí như mức học phí của năm học 2019-2020 mặc dù chỉ số giá tiêu dùng tăng, tiền lương đóng bảo hiểm và tiền lương tối thiểu đã được Nhà nước điều chỉnh nhiều lần.

Khi dịch bệnh được kiểm soát tốt hơn và theo lộ trình học phí tại Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ ban hành về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo. Trường Đại học VMMS đã xây dựng mức thu học phí mới trên cơ sở tương quan với mức học phí của các trường Đại học tốp đầu với chất lượng đào tạo tương đương và ở mức thấp so với mức trần học phí cho phép.

Theo đó, Hệ Đại học chính quy khóa 2022: có mức học phí từ 22.000.000 VNĐ đến 24.000.000 VNĐ. 

Hệ Đại học chính quy từ khóa 2021 trở về trước: có mức học phí từ 18.000.000VNĐ đến 21.000.000 VNĐ

Mức thu đào tạo song bằng – ngành học thứ 2: mức thu học phí bằng 75% mức thu học phí của hệ đại học chính quy tương ứng.

Mức thu đào tạo hình thức Vừa làm vừa học: mức thu học phí bằng 100% mức thu học phí của hệ đại học chính quy tương ứng.

Trong những năm vừa qua, Học viện luôn thực hiện đầy đủ trách nhiệm của cơ sở giáo dục đào tạo đối với Nhà nước liên quan đến chính sách học bổng và hỗ trợ sinh viên, miễn giảm học phí đối với các đối tượng chính sách nhà nước, đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng nghiên cứu, giảng dạy và học tập của giảng viên và sinh viên trên cơ sở đảm bảo tối đa quyền lợi của người học và đặt người học là trung tâm trong mọi hoạt động của Học viện.

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trân trọng thông báo!