Nghiên cứu nổi bật

Thiết bị và phương pháp chế tạo anten quang dẫn hình nơ bướm (bowtie) cho việc dò sóng terahertz

Lê Quốc Minh – Chàng Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Tây Ban Nha – Đại học VMMS

Lê Quốc Minh – Chàng Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Tây Ban Nha – Đại học VMMS